Thiết bị soi chiếu tia X cố định và cầm tay

Thiết bị soi chiếu tia X cố định và cầm tay

Thiết bị soi chiếu của Astrophysics
Thiết bị soi chiếu của Astrophysics/>
									<img u=
Bootstrap Slider

Mã sản phẩm

Thiết bị soi chiếu của Astrophysics

Thông tin sản phẩm

Hướng chùm tiaX: Trên xuống, Ngang sang

Không cần thời gian làm nóng máy

Hệ thống Screener Assist 

Tự động đánh dấu và phát hiện thuốc nổ, ma túy và các chất dễ cháy nổ

Phân tích vật thể với 6 màu riêng

9 Quadrant zoom

Tự động đo theo chiều Z

Chức năng đếm hành lý

Phóng đại liên tục lên đến 64x

Tài liệu hướng dẫn tích hợp sẵn

Chức năng độ xuyên cao

Phân tích theo thời gian thực

Thông số máy tính điều khiển

Intel Core i5 3.1Ghz 6Mb Cache

Video Card 1GB Dual Digital Display (24” Screen Option)

Dual 19’’ LCD Monitor

Uninterruptible Power Supply – 20min backup

Các tiêu chí theo USFDA

Nồng độ tán xạ: nhỏ hơn 0.1mR/h (Quy định theo chuẩn US 0.5mR/h)