Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ cung cấp

 Đội ngũ kỹ thuật của Công ty TNHH Ngô Hoàng được xây dựng và đào tạo bài bản với các thành viên giàu kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn hỗ trợ tối đa cho khách hàng về:

-          Tư vấn, lắp đặt và thực hiện chuyển giao công nghệ

-          Tư vấn lựa chọn thiết bị / quy trình công nghệ

-          Hỗ trợ khách hàng 24/7

-          Hướng dẫn đào tạo vận hành thiết bị

-          Dịch vụ sau bán hàng