Máy miết ép 3 con lăn

Máy miết ép 3 con lăn

Máy miết ép 3 con lăn
Máy miết ép 3 con lăn/>
									<img u=
Máy miết ép 3 con lăn/>
									<img u=
Bootstrap Slider

Mã sản phẩm

Thông tin sản phẩm

  

Specifications

 

 

 

 

 

 

 

Model

 

RL-40 CNC

RL-50 CNC

RL-60 CNC

RL-60/

95 CNC

RL-70/

130 CNC

RL-70/

250 CNC

Maximum blank diameter

mm

400

500

600

600

650

700

Main spindle speed

rpm

10-800

10-800

10-700

100-600

10-475

10-475

Power of main motor

Kw

30

51

71/105

95

130

250

Tailstock force

KN

50

75

75

50-150

150

250

Longitudinal force movement

KN

120

150

250

300

500

700

Transverse force

KN

3x100

3x120

3x150

3x200

3x400

3x500