Máy mài tròn ngoài

Máy mài tròn ngoài

Máy mài tròn ngoài CNC- SHIGIYA
Máy mài tròn ngoài CNC- SHIGIYA/>
									<img u=
Bootstrap Slider

Mã sản phẩm

GPL-30(40)B Series

Thông tin sản phẩm

  

Model

Swing over table

Center - distance

GPL-30*25

Φ 300 mm

250 mm

GPL-30B*50

Φ 300 mm

500 mm

GPL-30B*75

Φ 300 mm

750 mm

GPL-30B*100

Φ 300 mm

1,000 mm

GPL-30B*150

Φ 300 mm

1,500 mm

GPL-30B*200

Φ 300 mm

2,000 mm

GPL-40B*25

Φ 410 mm

220 mm

GPL-40B*50

Φ 410 mm

470 mm

GPL-40B*75

Φ 410 mm

720 mm

GPL-40B*100

Φ 410 mm

970 mm

GPL-40B*150

Φ 410 mm

1,470 mm

GPL-40B*200

Φ 410 mm

1,970 mm

 

 

 

  

Wheel size (O.D.×W×I.D.)

Φ 405 x 50 x Φ 152.4 mm

Wheel peripheral speed

33 m/sec

Maximum
grinding diameter

GPL-30B series

Φ 300 mm

GPL-40B series

Φ 410 mm

Max. workpiece mass (when using both centers)

150 kg