Máy là phẳng tôn tấm

Máy là phẳng tôn tấm

Máy là phẳng tôn tấm PRH 560
Máy là phẳng tôn tấm PRH 560/>
									<img u=
Bootstrap Slider

Mã sản phẩm

PRH 570

Thông tin sản phẩm

  

Specifications

 

Capacity in steel with yieldpoint 270 N/mm2

3000 x 50 mm

Capacity in steel with yieldpoint 350 N/mm2

3000 x 43 mm

Diameter of Straightening Rolls

570 mm

Diameter of Pinching Rolls

320 mm

Connected power

120 kW