Lò xử lý nhiệt

Lò xử lý nhiệt

Lò thấm Nitơ-Plasma
Lò thấm Nitơ-Plasma/>
									<img u=
Lò thấm Nitơ-Plasma/>
									<img u=
Lò thấm Nitơ-Plasma/>
									<img u=
Lò thấm Nitơ-Plasma/>
									<img u=
Bootstrap Slider

Mã sản phẩm

Thông tin sản phẩm

 ALD nghiên cứu và phát triển các giải pháp xử lý thấm Nito chất lượng cao đa dạng với nhiều ứng dụng công nghiệp.

-          Lò thấm Nito Plasma

-          Lò thấm Nito thể khí

 Lò thấm Nito Plasma ASPN:

 

 

ASPN 8-8

ASPN V 10-15

ASPN V 12-15

ASPN V 15-18

ĐƯờng kính (mm)

800

1000

1200

1500

Chiều dài (mm)

800

1500

1500

1800

 

Lò thấm Nito thể khí NiH:

 

NiH 4.4.6

NiH 6.6.9

NiH 9.9.12

NiH 12.12.18

Rộng (mm)

400

600

900

1200

Cao (mm)

400

600

900

1200

Dài (mm)

600

900

1200

1800

Lượng xếp tải (kg)

200

600

1200

2500