Thiết bị kiểm tra, phát hiện và phòng chống chất nổ, chất độc và chất cấm

Thiết bị kiểm tra, phát hiện và phòng chống chất nổ, chất độc và chất cấm

Flir NanoRaider – Máy phát hiện phóng xạ thế hệ mới
Flir NanoRaider – Máy phát hiện phóng xạ thế hệ mới/>
									<img u=
Bootstrap Slider

Mã sản phẩm

Flir NanoRaider

Thông tin sản phẩm

Nhận diện và dò phóng xạ độ phân giải cao

Đầu dò phóng xạ:  Đá Gamma CdZnTe Three Crystals 

15x13x5mm

Neutron He& GPS

Liều lượng phóng xạ: 51 KeV- 3 MeV

Nhận diện: 30 KeV- 3 MeV

Kích thước: 70x33x125 mm

Trọng lượng: 370g

Vỏ bọc: Nhôm

IP63