Thiết bị kiểm tra, phát hiện và phòng chống chất nổ, chất độc và chất cấm

Thiết bị kiểm tra, phát hiện và phòng chống chất nổ, chất độc và chất cấm

Flir X2 – Máy phát hiện chất nổ thế hệ mới
Flir X2 – Máy phát hiện chất nổ thế hệ mới/>
									<img u=
Flir X2 – Máy phát hiện chất nổ thế hệ mới/>
									<img u=
Bootstrap Slider

Mã sản phẩm

Flir X2

Thông tin sản phẩm

Thiết bị phát hiện thuốc nổ siêu nhẹ

Dùng công nghệ được nhiều giải thưởng an ninh True-Trace

Công nghệ dò: Công nghệ huỳnh quang đa kênh dò dấu vết thuốc nổ chính xác Flir, không cần nguồn bức xạ

Phát hiện các loại thuốc nổ: sản xuất tại nhà, thuốc nổ thương mại và thuốc nổ quân đội chỉ trong vòng 10 giây, và 3 phút khởi động

Cách thức kiểm tra: Quệt mẫu hoặc hít hơi

Kích thước: 27x10.5x7.0 cm

Trọng lượng tịnh: 680g

Quá nhiệt: 0-45 độ C